SANTYKIŲ VALDYMAS

Santykių pradžioje dauguma žmonių stengiasi parodyti gerąją savo pusę. Tačiau laikui bėgant po truputį ryškėja ir aštrieji jų asmenybės kampai. Realybė greitai parodo, kad medaus mėnuo baigėsi ir prasideda gyvenimas.

Tiesa yra tokia, kad santykiai reikalauja darbo, netgi tie, kurie atrodo likimo skirti ir yra visiškai natūralūs. Visi santykiai reikalauja pastangų, laiko ir žinojimo kaip. Žinojimas kaip yra emocinis intelektas. Jei jūs norite sukurti tvirtus santykius, kurie su laiku vis augs ir patenkins ir jūsų, ir kito žmogaus poreikius, tuomet galutinis emocinio intelekto įgūdis – santykių valdymas  – yra receptas jums.

Būkite atviri ir smalsūs

Gali būti, kad jūs galvojate:  O Dieve, aš noriu tik dirbti savo darbą, man nereikia to seilėjimosi su kolegomis.   

Tiesą sakant, užmezgimas, kūrimas ir rūpinimasis santykiais su kolegomis yra jūsų darbo dalis. Nors santykių kūrimas greičiausiai nėra įrašytas į jūsų pareigų aprašymą ir galbūt apie jį nėra net užsimenama, tačiau jei norite būti sėkmingas, atvirumas ir smalsumas yra jūsų karjerai būtinos savybės.

Buvimas atviru reiškia, kad jūs dalinatės savo asmenine informacija su kolegomis. Jūs galite pasirinkti, kiek jiems atsiverti ir ką nutylėti, bet atsiminkite, kai žmonės žino apie jus, jiems lieka mažiau klaustukų ir kyla mažiau nesusipratimų sprendžiant apie jus.

Tarkime, jūs esate labai punktualus, nes jus to išmokė jūsų pirmasis bosas gerai žinomoje kompanijoje. Kolegos, kurie mėgsta šiek pavėluoti, jūsų punktualumą gali palaikyti bandymu  įtikti viršininkams, būti geriausiu. Tačiau, jei jūs paaiškinsite jiems kodėl toks esate, jie žinos ir neinterpretuos kitaip.

Būti tarsi atversta knyga yra dar ne viskas. Taip pat turite domėtis kitais. Kuo daugiau domitės kitais, tuo daugiau informacijos gaunate ir geriau galite pasirinkti kaip su jais bendrauti.

Sustiprinkite savo bendravimo stilių

Natūralus jūsų bendravimo stilius formuoja jūsų santykius. Koks jis? Užrašykite, kaip jūs bendraujate su kitais žmonėmis. Ar emocionaliai, ar ramiai, ar atvirai, ar rimtai, ar juokaudamas, ar darote spaudimą, ar atsipalaidavęs, ar smalsus, ar atsitraukęs, ar…Koks jūsų bendravimo stilius?

Dabar jūs turite galimybę panaudoti savęs supratimosavęs valdymo ir kitų supratimo įgūdžius ir formuoti savo bendravimo stilių.

Pagalvokite, kokios jūsų stiliaus savybės yra nepriimtinos kitiems žmonėms? Gal jūs darote viską gerai, jūs rūpinatės ir mylite, bet jūsų tonas yra per griežtas? O gal jūs bendraujate per uždarai, kad kiti jus suprastų? O gal bendraujate labai emocingai šokate ant žmonių, todėl jie traukiasi?

O dabar pagalvokite, kokios jūsų bendravimo savybės traukia žmones. Gal jūs mokate laiku pajuokauti, gal kalbate ramiai ir lėtai, o gal jūs prieinate ir pasakote gerą žodį. Būkite sąžiningi patys sau ir gerinkite savo bendravimo stilių.

Venkite klaidinančių signalų

Kai visi šviesoforai jums rodo raudoną, jūs sustojate. Įsijungia žalia –  pajudate. Kai šviesoforai sugenda, jūs nežinote, ką daryti. Esate pasimetęs, niekas nereguliuoja eismo, sprendžiate patys, kada važiuoti, o kada sustoti. Sukiojate galvą ir rizikuojate. Kai šviesoforai įsijungia, vėl esate ramus ir ramiai laukiate savo žalios šviesos.

Taip pat yra ir su signalais, siunčiamais santykiuose.

Jausmai atspindi tiesą ir jie iškyla į paviršių per jūsų reakcijas ir kūno kalbą, nepaisydami, kokius žodžius sakote. Žmonės labiau tiki tuo, ką mato, nei tuo, ką girdi.

Klaidinate žmones, kai sakote viena, o jūsų kūnas ir tonas sako ką kita. Šis klaidinimas veda prie bendravimo problemų, kurios kenkia santykiams. Panaudokite savęs supratimo įgūdžius suprasti savo emocijas ir savęs valdymo įgūdžius, norėdami jas išreikšti.

Atsiminkite, smulkmenos sudaro visumą

Šiuolaikiniame pasaulyje mandagumas ir geros manieros nyksta. Kartu su geromis manieromis nyksta ir pagarbos bei palankumo parodymo įgūdžiai. Šiomis dienomis, tiek asmeniniuose, tiek darbiniuose santykiuose yra gerokai per mažai ačiūprašauatsiprašau.

Dauguma darbuotojų sako, kad jiems niekada nepadėkoja už jų darbą. Jie mano, kad išgirstas ačiū padidintų jų motyvaciją.

Pagalvokite, kiek dažnai sakote šiuos žodžius. Jei sakote retai, galbūt tai auklėjimo, išsilavinimo spraga ar  didelis jūsų ego. Žmonės, kurie sako šiuos žodžius dažnai, yra labiau mėgstami kolegų, nei tie, kurie nesako, arba kurie yra nemandagūs.

Priimkite kritiką

Kritika yra unikali dovana jums. Ji padeda jums pamatyti tobulėjimo kelius, kurių, galbūt, nematėte iki šiol.

Padėkite sau teigiamai priimti kritiką – panagrinėkite ją. Pirmiausia, nustatykite iš ko ji atėjo. Ar šis žmogus jus gerai pažįsta, iš kokios jis aplinkos, ko galite iš jo išmokti. Panaudokite kitų supratimo įgūdžius suprasti, kas iš tikrųjų buvo pasakyta. Jei yra galimybė, paklauskite paaiškinančių detalių ir pavyzdžių, kad geriau suprastumėte žmogaus poziciją. Padėkokite už nuomonę ir norą ja dalintis, juk tai, ką jūs gaunate, kitas žmogus jums duoda.

Tačiau neskubėkite imtis veiksmų. Laikas padės jums suguldyti mintis ir surūšiuoti jausmus. Laikas padės nuslūgti emocijoms ir leis veikti racionaliai. Kai jau nuspręsite, ką daryti toliau, nebekeiskite savo nuomonės, tačiau parodykite jus kritikavusiam žmogui, kad jums rūpi jo nuomonė. Negali būti geresnio būdo kurti solidžius santykius, kaip gerbti kito žmogaus nuomonę.

Kurkite pasitikėjimą

Atspėkite mįslę: Naudojamas nedyla, bet stiprėja. Kas?

Pasitikėjimas.

Sukurti pasitikėjimą reikia daug laiko, bet užtenka sekundės jį sugriauti. Pasitikėjimas yra pats svarbiausias ir pats sunkiausiai valdomas objektas santykių valdyme.

Santykių valdymas didžia dalimi yra pasitikėjimo kitais valdymas. Santykių vystymui ir pasitikėjimo kūrimui reikia laiko.  Kad pasitikėtų jumis, turite pademonstruoti pasitikėjimą patys.

Pagalvokite apie jūsų santykius, kuriems trūksta pasitikėjimo. Panaudokite savęs supratimo įgūdžius, kad suprastumėte, ko jums trūksta. Panaudokite kitų supratimo įgūdžius, kad suprastumėte, ko kitam žmogui trūksta. Paklauskite jo, ir klausykitės atsakymo. Paklausimas parodys, kad jums rūpi jūsų santykiai ir tai padės kurti pasitikėjimą.

Naudokite atvirų durų politiką

Atvirų durų politika leidžia visiems tiesiogiai kalbėtis su visais ir visiems pasiekti visus.

Be abejo, jūs negalite būti visiems prieinamas bet kuriuo momentu, tačiau naudodamas atvirų durų politiką jūs liekate atviras neformaliems ir nesuplanuotiems pokalbiams, kurie gali pasirodyti svarbiausi jūsų santykiuose. Žmonės turi žinoti, kad gali kreiptis į jus nesusitarę iš anksto.

Atvirų durų politika atidaro duris bendravimui, netgi jei tas bendravimas yra virtualus (el. paštas ar telefonas). Prieinamumo padidinimas gali tik pagerinti jūsų santykius.  Žmonės jausis vertinami ir gerbiami dėl laiko, kurį jūs skiriate jiems, o jūs gausite galimybę mokytis iš kitų ir sužinoti informaciją pirmas.  Atvirų durų politika yra abipusis laimėjimas – ir jums, ir kitiems.

Supykite su tikslu

Pyktis yra emocija, kuri kyla dėl tam tikrų priežasčių ir jos negalima nuslopinti ar ignoruoti. Jeigu jūs galite valdyti savo pyktį, emocinio intelekto lavinimo kelionės tikslas yra pasiektas. Išmokus naudoti pyktį tinkamai, juo galite ne sugadinti, bet dar ir pagerinti savo santykius.

Įsivaizduokite komandos trenerį, kuris pykdamas dėl kėlinio pralaimėjimo moko savo komandą kitame kelinyje pasirodyti geriau. Po tokios pertraukėlės komanda pradeda žaisti su nauju įkvėpimu – atgaivinta, susikaupusi ir nusiteikusi laimėti.

Per stiprus pykčio išreiškimas ar jo parodymas ne laiku žmones daro nejautrius, jie užsiblokuoja ir nepriima to, ką sakote, rimtai. Jie tik nori, kad jūs nusiramintumėte.

Pagalvokite, kas jus supykdo. Užsirašykite situacijas, žmones, kurie jus pykdo. Sugrupuokite, kas jus tik erzina, o kas pykdo iki negalėjimo. Pagalvokite, kaip į jūsų pyktį reaguoja kiti žmonės.

Atsiminkite, santykių valdymas yra jūsų veiksmų pasirinkimas su tikslu sukurti atvirus, sąžiningus ir gilius santykius. Kad to pasiekti, jūs turite būti atviras pats sau, o tai reiškia rodyti savo pyktį, bet tik su tikslu paveikti žmogų ir pagerinti santykius su juo.

Nevenkite neišvengiamo

Įsivaizduokite, kad jūs turite kolegą, kurio negalite pakęsti. Jei tik būtų jūsų galioje, seniai perkeltumėte jį į kitą skyrių, kad tik būtų kuo toliau nuo jūsų. Bet tos galios neturite, dar daugiau – jūsų viršininkas jums skiria dirbti su vienu dideliu projektu.  Kolega pasiūlo jums susitikti per pietus ir aptarti projektą, bet jūs ieškote šimto vienos priežasties, dėl ko negalite su juo susitikti. Taip tempiate gumą, o projektas laukia.

Štai čia santykių valdymo įgūdžiai yra neabejotinai būtini. Jums nereikia tapti draugais, jums reikia tik užbaigti bendrą projektą. Nevenkite kolegos, susitikite su juo ir panaudokite savo EQ įgūdžius.

Jūs turite suvaldyti savo emocijas ir bandyti atsidurti savo kolegos kailyje. Sužinokite, kokią patirtį jis turi ir kuo gali prisidėti prie projekto, kokie jo lūkesčiai. Stebėkite jo kūno kalbą ir bandykite suprasti, ką jis jums sako iš tikrųjų. Galbūt jis jūsų nemėgsta lygiai taip pat kaip ir jūs jo? Tai galbūt jus užgaus, bet sužinosite tiesą ir nuo pagrindų galėsite kurti pakenčiamus santykius su juo.

Pasidalinkite savo nuomone apie projektą ir kuo galite prisidėti. Jums nereikia pasakyti, kad jūs nenorite su juo dirbti, jums užteks pasakyti, kad jūs norėtumėte dirbti atskirai, o paskui sujungti atliktus darbus. Priimkite bendrą sprendimą, kas už ką imasi atsakomybės.

Jei kolega nesutiks, jums prireiks dar daugiau EQ įgūdžių suvaldyti savo emocijas. Galvokite apie projektą ir jo tikslą. Jei susinervinsite, paklauskite savęs kodėl ir kaip tai galite suvaldyti. Pasiruoškite būti kantriu. Projektui pasibaigus pripažinkite, kad abu įdėjote darbo ir padėkokite už bendradarbiavimą.

Sužinokite kito žmogaus jausmus

Vienas iš santykių valdymo  raktų yra pasinėrimas į diskomfortą, kuris atsitinka, kai savęs nesaugodamas sužinote apie kito žmogaus jausmus. Kiekvienas turi teisę jausti, net jei jūs nejaučiate to paties. Jums nereikia sutikti su kito žmogaus jausmais, bet būtina juos atpažinti, pripažinti bei juos gerbti.

Klausykitės intensyviai, ką jums sako kiti žmonės. Nebėkite nuo jų jausmų, neneikite jų, tarsi nereikšmingų ar neteisingų. Dažnai geresniems santykiams trūksta tik šiek tiek dėmesio kitam žmogui, tik pastebėti ir gerbti jo jausmus.

Atsiliepkite į situaciją 

Jei jūs ramiu balsu pranešite savo interneto tiekėjui, kad įsivėlė klaida sąskaitoje, greičiausiai įmonės konsultantas su jumis bus paslaugus, draugiškas ir mandagus.

O jei jūs skambinsite susinervinęs ir tą patį pranešite drebančiu iš įsiučio balsu? Kai konsultantas pagaliau pakels ragelį, jis girdės jūsų balso toną. Jis atsakys be šypsenos, konkrečiai, tarsi norėtų kuo greičiau išspręsti jūsų problemą.

Klientų aptarnavime dirbantys žmonės yra apmokyti reaguoti į kliento emocijas. Kliento aptarnavimas reikalauja daugelio EQ įgūdžių – klausymo, buvimo čia ir dabar, pabuvimo kito kailyje, atpažinimo kliento emocijas ir tinkamo atsiliepimo į jas.

Tinkamas atsiliepimas nereiškia veidrodžio efekto, tų pačių emocijų atspindėjimas tik sukuria kliento ar kolegos emocijų atatranką. Tinkamas atsiliepimas visada parodo, kad jūs supratote kito žmogaus jausmus ir manote, kad jie yra svarbūs.

Parodykite savo dėkingumą ir rūpestį

Daug žmonių aplink jus nusipelno jūsų rūpesčio ir dėkingumo. Kai jie jums rūpi, parodykite tai. Neatidėkite kitai savaitei ar kitam kartui. Maži dalykai, parodantys jūsų rūpestį padeda gerinti santykius ir motyvaciją. Atvirukas ant darbo stalo su padėka ir saldainiu, maža dovanėlė ar gėlė, klausimas apie kito jausmus ar apkabinimas praskaidrins kito žmogaus dieną ir pagerins jūsų santykius.

Paaiškinkite savo sprendimus

Yra baisu būti visai nepažįstamoje vietoje visiškoje tamsoje. Įsivaizduokite, kad atvažiavote į jums nežinomą vietą vėlai vakare ir  turite pasistatyti palapinę visiškoje tamsoje. Jūs krentate miegoti, tačiau viena ausimi klausotės baugių nakties garsų lauke.

Kitą dieną atsibundate pusiau nemiegojęs ir pavargęs. Atitraukiate palapinės užtrauktuką ir apstulbstate nuo saulės apšviesto gamtos grožio. Nebėra nieko bauginančio, jus švelniai glosto saulės spinduliai, čiulba paukšteliai, čiurlena upelis, apaugęs gėlėmis. Jūs tuoj pat atsigaunate ir mėgaujatės diena, nebežinodamas, ko taip bijojote praeitą naktį.

Vienintelis šias dvi būsenas skiriantis dalykas (baimės ir ramybės), yra šviesa. Ta pati vieta, tie patys daiktai, tas pats jūs, tik šviesa jus padaro ramų ir džiugų, o tamsa verčia nerimauti.

Tokią tamsą žmonės išgyvena, kai sprendimai priimami už juos.  Pakitusį grafiką jie ras skelbimų lentoje, pasikeitusius mokesčius – savo atlyginimo lapelyje, apie didesnį darbo krūvį sužinos užduočių sąraše.  Nuspręsta.

Tačiau daugeliui tai yra karti piliulė, nes mes esame nebe vaikai, už kuriuos sprendžia suaugusieji. Tam, kad palaikytume sprendimą mes turime suprasti kodėl jis buvo priimtas.

Vietoj to, kad imtumėtės pakeitimų ir tikėtumėtės, kad kiti juos priims, skirkite laiko paaiškinti, kodėl priėmėte tokį sprendimą. Prognozuokite, kaip jūsų sprendimas paveiks aplinkinius, paklauskite jų idėjų ir pasiūlymų.  Žmonės vertina skaidrumą ir atvirumą, netgi jei nepritaria sprendimui. Skaidrumas ir atvirumas leidžia žmonėms manyti, kad jais pasitikima, jie gerbiami ir yra svarbūs.

Suplanuokite artimiausių trijų mėnesių sprendimus ir laiką, kada apie juos pranešite žmonėms, kuriuos jūsų sprendimas įtakos. Pabandykite pabūti jų kailyje ir pajusti, kaip jis paveiks juos.  Išklausykite juos ir permąstykite jų žodžius. Susitikite dar kartą pranešti apie galutinį savo sprendimą.

Atsiliepkite  be užuolankų, bet pozityviai

Prisiminkite geriausią atsiliepimą, kurį esate gavęs. Tikriausiai tai nebuvo kažkas, ko jūs tikėjotės ar norėjote, bet galbūt jis pakeitė jūsų nuomonę ir elgesį. Galbūt suformavo jūsų veiksmus ir jūsų reakcijas, o gal net ir jūsų karjerą.

Kas tą atsiliepimą padarė tokiu geru?

Atsakymas: Emocinis intelektas.

Integruokite emocinio intelekto įgūdžius į jūsų atsiliepimą ir jis gali pakeisti kito žmogaus gyvenimą. Panaudokite savęs supratimo įgūdžius nustatyti, ką jaučiate tam žmogui ir jo veiksmui, apie kurį turite atsiliepti. Panaudokite savęs valdymo įgūdžius nuspręsti, kaip tvarkysitės su savo jausmais. Panaudokite kitų supratimo įgūdžius suvokti, kaip jaučiasi kitas žmogus ir kokią įtaką gali jam padaryti jūsų atsiliepimas.

Prisiminkite, kad atsiliepimas liečia ne žmogų, bet jo veiksmus. Pagalvokite, kaip išsireikšti tiesiogiai, aiškiai, pozityviai ir pagarbiai.

Konstruktyvus atsiliepimas turi dvi dalis: pasidalinimą savo nuomone ir jos pagrindimą bei sprendimų pasiūlymą. Labai svarbu kritiką ar neigiamą atsiliepimą pradėti pagyrimu: už pastangas, už kitas sėkmingas veiklas, už geras intencijas.

Galiausiai, paklauskite žmogaus jo pačio nuomonės ir minčių ir padėkokite už geranoriškumą atsižvelgiant  į jūsų pastabas.

Suderinkite savo ketinimus su savo veiksmais

Jūs esate posėdyje, kurio tema yra svarbaus termino praleidimas. Po keleto pasisakymų šia tema, paaiškėja, kad praleistas terminas iš esmės yra vieno žmogaus kaltė. Posėdyje pakyla įtampa, kaltininkė yra čia pat, posėdžio dalyvė.

Jūs norite palengvinti situaciją ir pajuokaujate: Na, Ramune, panašu, kad tu labiausiai storėji dėl savo vis ilgėjančių pietų, vietoj to, kad dirbtum.  Tačiau vietoje juoko sulaukiate tylos. Po posėdžio prieinate prie Ramunės ir paaiškinate, kad nieko blogo nenorėjote pasakyti, tik pajuokavote. Šie žodžiai aš tik pajuokavau yra mėgstamiausias daugumos žmonių, kurių ketinimai geri, bet veiksmai neatitinka jų,  pasakymas.

Tai nebuvo geras pajuokavimas Ramunės atžvilgiu. Tai buvo jos pažeminimas kitų akyse. Nors jūsų ketinimai buvo geri, kitą kartą, norėdamas praskaidrinti kitų nuotaiką, juoką nukreipkite į save.

Jei jūs orientuotas tik į rezultatus, jums bus sunku pamatyti, kas iš tikrųjų motyvuoja jūsų kolegas. Jei jūs neduosite jiems erdvės pasireikšti patiems, jiems jūsų tikslas bus neįdomus. Svarbiausia yra suprasti neatitikimus tarp jūsų intencijų ir galimų veiksmų, kad jūsų veiksmai atitiktų jūsų geras intencijas.

Naudokite klijus byrančiame į šipulius pokalbyje 

Mums visiems teko dalyvauti pokalbiuose, kuriuose paprasta diskusija virsta į ginčą, arba suka ir suka ratus aplink tą patį. Kur buvusios, kur nebuvusios, senos klaidos iškeliamos į paviršių, ima lietis nepagarbūs komentarai, kaltinimai ir skundai. Nesvarbu, kas ką pasakė, kas pradėjo, laikas panaudoti klijus byrančiam pokalbiui.

Kažkas turi žengti atgal, pasižiūrėti į viską iš šono, nustoti ieškoti kaltų ir suklijuoti pokalbį. Pažvelgimas iš abiejų pusių padės jums suprasti kur konstruktyvus pokalbis pradžioje nutrūko ir kokių klijų jam reikės.

Klijuojantys pasakymai yra kaip šviežio oro gūsis, jiems yra naudojamas neutralus tonas, pasakoma tai, kas priimtina abiems pusėms. Tokie pasakymai gali būti paprasti: paklausti kaip žmogus jaučiasi, nusišypsoti ir atsidusti, kad tai labai sunki tema, ar nukreipti temą į neutralią, ką nors parodyti ar pasidalinti pastebėjimais apie orą.

Imkitės sunkių pokalbių

Jei jūsų kolega ateina pas jus su priekaištu, neišsisukinėkite. Sunkūs pokalbiai yra neišvengiami, ir nors EQ įgūdžiai negali jų išnaikinti, jie gali  žymiai juos palengvinti ir juos užbaigti nesugadinus santykių.

Pradėkite nuo to, dėl ko sutariate. Jei žinote, kad pokalbis baigsis nesutarimu, pradėkite jį komplimentu. Pasakykite, kaip vertinate ir gerbiate tą žmogų, kiek jis jums padėjo ir kiek iš jo išmokote.

Paprašykite jo padėti jums jį suprasti. Žmonės nori būti išklausyti, jei jie jaučiasi nesuprasti, nepasitenkinimas auga. Užbėkite jam už akių, parodydami, kad domitės ir suprantate jį.

Atsispirkite norui gintis. Jei siekite išlaikyti gerus santykius, turite užtildyti savo vidinį balsą ir atsidėti klausymuisi. Sugerti visą emociją kaip kempinė, bet atsilaikyti prieš norą ją suspausti ir išleisti atgal.

Tuomet padėkite kitam žmogui suprasti ir jūsų pusę. Kai žmogus išsilieja, papasakokite apie savo pastangas, diskomfortą, mintis ir idėjas. Išdėstykite viską paprastai ir aiškiai, nekalbėkite ratais ar užuominomis. Atsiprašykite, kad savo sprendimais sukėlėte nemalonumų, tačiau tvirtai laikykitės jų.

O galiausiai, veskite pokalbį toliau nuo sunkios temos. Kai abu išsakėte savo nuomones, tačiau nepriėjote prie bendro sprendimo, laikas sutarimo ieškoti kur nors kitur. Pabandykite surasti temą, dėl kurios jūs abu sutinkate. Bendraukite su tuo ir žmogumi toliau, turėkite omenyje jo pastabas ir nuoskaudas. Stebėkite jo veiksmus ir kur tik galite, jam padėkite.

Sunkiame pokalbyje svarbiausia nesiginti, o bandyti suprasti. Naudojant EQ įgūdžius, sunkus pokalbis gali vesti ne į santykių žlugimą, bet netgi atvirkščiai, į pagarbius ir vienas kitą vertinančius, gilius santykius.

PABAIGAI  

Jūs turbūt nesitikite tapti pianino virtuozu, jei mokėtės groti šešis mėnesius ir paskui metėte. Arba, tapti teniso profesionalu, jei žaidžiate tenisą du kartus per mėnesį. Ta pati tiesa galioja ir emocinio intelekto įgūdžiams. Juos būtina praktikuotis, kad galėtumėte padidinti savo EQ. Jei nustosite galvoti apie savo emocijas, bandyti jas atpažinti, jas suvaldyti ir suprasti kitus – beveik garantuotai atsidursite tame pačiame taške, nuo kurio pradėjote.

Naudokite savęs supratimo įgūdžius pastebėti savo jausmus ir įvertinti, ar jūsų poreikiai yra patenkinti.

Naudokite savęs valdymo įgūdžius išreikšti savo jausmus ir veikti gerų santykių naudai.

Naudokite kitų supratimo įgūdžius suprasti kito žmogaus jausmus ir poreikius.

Galiausiai, nei vienas žmogus nėra akmuo. Santykiai su kitais yra lemiamas faktorius į laimę.     

Travis Brabderry, PH.D & Jean Greaves PH.D “Emotional Intelligence 2.0”, Talent Smart, 2009.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *