Ištraukos iš moksleivių rašinių

♥  Gyventi, galima sakyti, jam nelabai sekėsi, todėl, galima sakyti, jis mirė.

♥  Šis pasakymas nesulauks pritarimo, ypač mano tarpe.

♥ Paukščius reikia globoti: vasarą jie padeda sodininkams ir daržininkams lesti vabzdžius.

♥ Autorius puikiai supranta, kad atbulas valstietis negali ilgai dirbti.

♥ Vasarą aš atostogauju ir kitokius darbus dirbu.

♥ Asilas nusižvengė, parodydamas savo arkliškus dantis.

♥ Aš mokausi devintoje klasėje, todėl labai mėgstu piešti.

♥ Mūsų klasė krepšinį pralaimėjo dėl to, kad mūsų aukštaūgiai yra maži.

♥ Pavasarį kaimiečiai sėjo miežius, avižas ir kitus kukurūzus.

♥ Štai ir prasidėjo pamoka, kurios visi taip nekantriai bijojo.

♥ Baigęs pradinę mokyklą, Donelaitis buvo paskirtas Tolminkiemio klebonu.

♥ Prickus buvo tvirtai pritvirtintas prie dvaro.

♥ Aš puoliau gelbėti skęstančio draugo, nes jis buvo su mano glaudėmis.

♥ Žemaitė su baudžiaunininkų vaikais santykiavo per tvorą.

♥ Šienapjūtės dainose apdainuojami mergelės ir grėblio santykiai.

♥ Jei Veroniką perkeltume į dabartines sąlygas, jai būtų nereikėję žudytis ir ji dar gautų pašalpą.

♥ Kovos lauke girdėjosi numirėlių šauksmai ir dejonės.

♥ Šuo lojo nežmonišku balsu.

♥ Gimtadienyje mus vaišino tortu ir petardomis.

♥ Julius Janonis ėjo Nemuno pakrante, ir per jo skylėtas kelnes matėsi valstietiška poeto prigimtis.

♥ Ir tada kunigaikštis Gediminas pasiuntė kryžiuočiams telegramą…

♥ Ana Karenina nesurado tikro vyro ir todėl atsigulė po traukiniu.

♥ Visi poeto eilėraščiai buvo rimuoti, kas kitiems poetams retai pasitaiko…

♥ Mano įsimintiniausia diena – tyli liepos naktis…

♥ Senovėje bezdžionės buvo plikos, bet kai atėjo ledynmetis, jos apaugo plaukais, ir tai padėjo joms tapti žmonėmis.

♥ Kai nebūdavo vyro, Milda dažnai išeidavo į lauką, kol palaipsniui tapo moterimi.

♥ Rašytoja buvo jautri daugelyje savo vietų.

♥ Perskaitęs savo “Dievų mišką” Sruoga sužinojo, kaip sunku jam buvo koncentracijos stovykloje.

♥ Tiškevičiai, nors ir aristokratai, buvo inteligentiški žmonės.

♥ Veronika buvo išdidi ir nusiskandino kaip tankistas.

♥ Po kiemą vaikštinėjo vištos, antys ir kitoks šlamštas.

♥ Vingių Jonas nepatiko ir Katrei, ir Žemaitei…

♥ Karvė – tai didelis gyvynas, kuris savo kampuose turi kojas.

♥ Berniukas įėjo į klasę, nuleido galvą ir taip žemyn galva stovėjo.

♥ Princas palaikė Undinėlę moterimi, nes nematė jos žemiau juosmens.

♥ Mano tėvai – ūkininkai. Sėdi, dėžes krauna…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *